Výpis všech citátů

Hledat

351. W. C. Fields

„Boháč není nikdo jiný než chudák s mnoha penězi.“

352. Paulo Coelho

„Buďte odvážní. Riskujte. Nic nedokáže nahradit zkušenost.“

353. Joseph Campbell

„Neberte život moc vážně, stejně z něj nevyjdete živí.“

354. Joseph Campbell

„Hrdina je ten, kdo obětoval život něčemu většímu, než je on sám.“

355. Voltaire

„Vždy se snažte o to nejlepší. Co zasejete dnes, v budoucnu sklidíte.“

356. Noël Coward

„Suďte člověka podle jeho otázek, ne podle odpovědí.“

357. Epiktétos

„Kritizování druhých ještě nikoho nezbavilo nutnosti vlastního výkonu.“

358. Colin Powell

„Bohatství nespočívá v tom mít víc, ale chtít méně.“

359. Diane Lane

„Sen se nestane realitou díky nějakému kouzlu; chce to pot, odhodlání a dřinu.“

360. Mark Twain

„Zlozvyku se nezbavíme tím, že ho vyhodíme oknem; je třeba ho vyprovodit po schodech.“

361. Leo Durocher

„Kdyby neexistovala žádná pravidla, jak byste je mohli porušovat?“

362. André Maurois

„Úspěšné manželství je jako budova, která se musí každý den stavět znovu.“

363. Cesare Pavese

„Nepamatujeme si dny, pamatujeme si momenty.“

364. William Feather

„Rozpočet nám říká, co si nemůžeme dovolit, ale nezabrání nám koupit si to.“

365. Max Lucado

„Přátelství založené na byznysu je lepší než byznys založený na přátelství.“

366. Max Lucado

„Svůj život změníte tím, že změníte své srdce.“

367. Soren Kierkegaard

„Život není problém, který musíte řešit, je to realita, kterou máte prožít.“

368. Henry David Thoreau

„Není důležité, na co se díváte, ale co vidíte.“

369. Margaret Mead

„Pamatujte, že jste absolutně unikátní. Stejně jako všichni kolem.“

370. Leonardo da Vinci

„Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z nedělní únavy.“

371. Leonardo da Vinci

„Jednoduchost je důkaz nejvyšší sofistikovanosti.“

372. Steve Jobs

„Vítězství není všechno, ale je lepší než druhé místo.“

373. George Washington

„Věci nemusí měnit svět, aby byly důležité.“

374. Antoine de Saint-Exupéry

„Správně vidíme jen srdcem. To důležité je očím neviditelné.“

375. Voltaire

„Člověk je svobodný ve chvíli, kdy chce.“

376. Winston Churchill

„Odvaha je to, když se postavíte a mluvíte. Odvaha je i to, když se posadíte a posloucháte.“

377. James Joyce

„Činy člověka nejlépe vyloží jeho myšlenky.“

378. Johann Wolfgang Goethe

„Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.“

379. Albert Einstein

„Ponořte se hluboko do přírody a pak všemu porozumíte lépe.“

380. James Lovelock

„Bohužel je mnohem snazší vytvořit poušť než les.“

381. Henry Ford

„Cílem vzdělání je znalost hodnot, ne faktů.“

382. Helen Rowland

„Překážky jsou ty věci, které vidíte, když spustíte oči ze svého cíle.“

383. Helen Rowland

„Nikdy nezvítězíte, pokud vůbec nezačnete.“

384. Booth Tarkington

„Ideální žena je ta, která má ideálního manžela.“

385. Napoleon Bonaparte

„Nikdy nepřerušujte svého nepřítele v momentu, kdy dělá chybu.“

386. Mark Twain

„Voda, požívá-li se v mírných dávkách, nemůže nikdy nikomu uškodit.“

387. Jules Renard

„Lenost je neodolatelná chuť odpočinout si ještě dřív, než se člověk unaví.“

388. Whitney Houston

„Není zločin nemít kamarády. Když jste sami, máte méně problémů.“

389. Oscar Wilde

„Staří lidé všemu věří, lidé středního věku o všem pochybují a mladí všechno vědí.“

390. Marcus Garvey

„Pokud si nevěříte, pak jste v životním závodě dvakrát prohráli.“

391. John Selden

„Pracujte tvrdě, buďte milí a potkají vás úžasné věci.“

392. George S. Patton

„Staří přátelé jsou ti nejlepší.“

393. George Patton

„Pokud všichni myslí stejně, pak někdo nemyslí.“

394. Platón

„Moudří lidé mluví proto, že mají co říct. Hlupáci proto, že potřebují něco říkat.“

395. Marvin Davis

„Jak muži stárnou, jejich hračky jsou čím dál dražší.“

396. Konfucius

„Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.“

397. Lillian Hellman

„Rozdíl mezi stupiditou a genialitou je v tom, že genialita má své limity.“

398. Lillian Hellman

„Mám ráda lidi, kteří nemluví, dokud nemají co říct.“

399. Tennessee Williams

„Úspěch i nezdar jsou stejně katastrofální.“

400. George S. Patton

„Inteligence je schopnost adaptovat se na změny.“