Výpis všech citátů

Hledat

151. Tim Fargo

„Nevyprávěj o svém úsilí. Ukaž výsledky.“

152. André Maurois

„Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.“

153. Thomas W. Higginson

„Ani ta nejúrodnější půda nemusí nezbytně přinést tu nejhojnější sklizeň.“

154. Jan Antonín Baťa

„Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bez ohledu.“

155. Thomas Hardy

„Strach je matkou prozíravosti.“

156. Victor Hugo

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.“

157. Thomas Paine

„Čím je konflikt složitější, tím nádhernější je triumf.“

158. Stephen Hawking

„Život by byl tragický, kdyby nebyl zábavný.“

159. Luis Buñuel

„Na stáří nezáleží. Tedy pokud nejste sýr.“

160. Winston Churchill

„Máte nepřátele? Dobře. Znamená to, že jste si někdy v životě za něčím stáli.“

161. Woody Allen

„Čas je vynález přírody sloužící k tomu, aby se všechno neudálo naráz.“

162. Robinson Jeffers

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

163. Benjamin Franklin

„Génius bez vzdělání je jako stříbro v dole.“

164. John Osborne

„Buď slušný k lidem, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat, až půjdeš dolů.“

165. Mahátma Gándhí

„Oko za oko a svět bude slepý.“

166. Bob Marley

„Nikdy nevíte, jak jste silní, dokud být silný není vaší jedinou možností.“

167. Seth Godin

„Za náhlým úspěchem jsou většinou tři roky tvrdé práce.“

168. Friedrich Schiller

„Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“

169. Karel Čapek

„Svět bude zlej, pokud nezačnou lidi věřit v lidi.“

170. Zig Ziglar

„Nejdůležitější názor, jaký máš, je názor na sebe samého.“

171. Lillian Hellman

„Lidé se mění, ale zapomínají si to sdělovat.“

172. George Eliot

„Být poražený je dočasný stav. Trvalé to je, až když se vzdáte.“

173. Tomáš Baťa

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“

174. Georg Christoph Lichtenberg

„Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.“

175. George Joseph

„V podnikání není poražen nikdo, dokud se sám nevzdá.“

176. Otto Wichterle

„Peněz nemusí být moc, ale musí být furt.“

177. John F. Kennedy

„Svoboda bez vdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

178. Paulo Coelho

„Nic se na tomto světě neděje náhodou.“

179. Robert Fulghum

„Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.“

180. Jonathan Swift

„Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.“

181. Albert Camus

„Jednat, milovat a trpět ve skutečnosti znamená žít.“

182. Walther von der Vogelweide

„Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř.“

183. Benjamin Disraeli

„Nikdy si nestěžuj, nikdy nevysvětluj.“

184. Albert Einstein

„Chytrý člověk problémy řeší. Moudrý se jim vyhýbá.“

185. Ian McDermott

„Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči.“

186. Marcus Aurelius

„Chybu, které se dopustil jiný, ponech tam, kde vznikla.“

187. Michael Jordan

„Bariéry, jako je strach, jsou často jen iluzí.“

188. Carlos Castaneda

„Náhoda je detailem předem určeného plánu.“

189. Pablo Picasso

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“

190. Hal Urban

„Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích.“

191. William Shakespeare

„Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.“

192. Rudyard Kipling

„Chceš realizovat své sny? Probuď se!“

193. Dalajláma

„Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.“

194. Julius Zeyer

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

195. Romain Rolland

„Představivost je důležitější než vědomosti.“

196. Romain Rolland

„Hrdina je člověk, který udělá, co může.“

197. Arthur Schopenhauer

„To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy.“

198. Mark Twain

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“

199. Seneca

„Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.“

200. Evelyn Waugh

„Dochvilnost je ctností těch, co se nudí.“